Miljö/kvalitet

ALPABs Kvalitets- och miljöpolicy

 

Alpab är en legotillverkare i stål och metall.

Vi ska uppfylla kundens krav och önskemål. Vi vill att kunden ska uppleva våra produkter som högkvalitativa, trots en bra prisnivå.

Vi vill dessutom hjälpa våra kunder så mycket som möjligt, genom att:

-      erbjuda korta leveranstider,

-      kunna tillverka både små och stora serier,

-      kunna tillverka många olika typer av detaljer, i vår breda och högt automatiserade maskinpark. Detta leder dessutom till kortare ledtider och mindre transporter.

-      hjälpa kunden att hitta lösningar.

 

Alpab ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Detta gör vi genom att:

-      Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

-      Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

-      Höja medvetandet och förbättra kunskapen kring miljöfrågor hos alla anställda. 

 

Vi vill skapa en känsla och samhörighet inom företaget, så att alla vill göra ett bra arbete. Vi vill ge våra anställda en bra arbetsmiljö.

 

Att vi sedan följer lagar samt andra krav och att vi ständigt arbetar med att förbättra oss och förebygga problem (inom kvalitet, miljö, brand och arbetsmiljö) ser vi som en självklarhet.

 

Kvalitetcertifiering 9001

Kvalitetcertifiering 9001

Miljöcertifiering 14001

Miljöcertifiering 14001