Affärsidé

  • Legotillverkare i stål och metall.
  • Vi vill uppfylla kundens krav och önskemål.
  • Kunden ska uppleva våra produkter som högkvalitativa trots en bra prisnivå.
  • Vi vill skapa en känsla och samhörighet inom företaget så att alla gör ett bra arbete.
  • Vi vill ge våra anställda en bra arbetsmiljö.
  • Att vi sedan följer lagar och andra krav och att vi ständigt arbetar med att förbättra oss och förebygga problem (inom kvalitet, miljö, brand och arbetsmiljö) ser vi som en självklarhet.